OPETUS

Kantokasken koulussa lapsella on mahdollisuus kasvaa yksilöiden erilaisuutta kunnioittavaksi, omaa kansallista kulttuuriamme arvostavaksi ja kansainvälisyyteen luontevasti suhtautuvaksi nuoreksi, jolla on valmiudet vuorovaikutukseen ja taidot yhteistyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Kantokasken koulun opetussuunnitelma (pdf-tiedosto 741 kt)

Kieliohjelma
Oppilashuolto
Erityisopetus
Terapiatiimi: fysio-, toiminta- ja puheterapia
Kouluterveydenhuolto
Koulupäivän aikataulu
Tietoa koulurakennuksesta
Opetuslinkkejä

Käytämme opit -oppimisympäristöä opiskelutehtävien tekemisessä, projektityökaluna ja oletussähköpostina. Opettajien ja oppilaiden opit -sähköpostiosoitteet ovat yleensä muotoa etunimi.sukunimi@espoo.opit.fi