KANTOKASKEN KOULUN  JOHTOKUNTA 2009-2012

Kauden 2009-2012 ehdokkaille lähetetty kirje linkkinä tässä

varsinainen jäsen varajäsen
Virpi Pasanen (pj.)
virpi.pasanen@ek.fi
Sanna Vaittinen
Essu koskinen(vpj.)
essu.koskinen@suomi24.fi
Heli Nieminen
Nina Jaakkola
nina.jaakkola@luukku.com
Tiina Sammalisto
p. 09-8137794
Kari Lehtipuu
kari.lehtipuu@kolumbus.fi
Markku Stenborg
markku.stenborg@vm.fi
Kimmo Ansamaa
kimmo.ansamaa@helsinki.fi
Kim Danielsson
kimottodani@hotmail.com
Teemu Korhonen
teemu.korhonen@espoo.opit.fi
Hannu Pirinen
hannu.pirinen@espoo.fi
Leena Karjalainen
leena.karjalainen@espoo.opit.fi
Pirkko Oras
pirkko.oras@espoo.fi
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT:
(Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintaohjeen mukaan)
1. tukea peruskoulun/lukion opetus- ja kasvatustyön kehittämistä,
2. tukea koulun sisäistä sekä koulun, kodin ja ympäröivän muun yhteiskunnan välistä yhteistyötä,
3. tukea innostavan työskentelyilmapiirin luomista koulussa sekä koulun työrauhan ylläpitämistä ja turvallisen opiskeluympäristön luomista ja ylläpitämistä,
4. hyväksyä opetussuunnitelman koulukohtaiset osuudet, lukuvuosisuunnitelma sekä toimintasuunnitelma sekä seurata ja arvioida yhdessä opettajakunnan ja oppilaskunnan kanssa niiden toteutumista tai kuunnellen oppilaita muulla tavoin, ellei koululla ole oppilaskuntaa,
5. hyväksyä lautakunnan päättämiä valintaperusteita tarkentavat oppilaiden valintakriteerit koulussa toteutettavaan painotettuun opetukseen,
6. antaa henkilökuntaa sekä lukiossa myös oppilaskuntaa kuultuaan lausunto lautakunnalle rehtorin viran vaalissa/rehtorin määräämisessä,
7. hyväksyä peruskoulun/lukion järjestyssäännöt,
8. erottaa oppilas peruskoulusta enintään 3 kk:n ajaksi/erottaa opiskelija lukiosta enintään 1 v:n ajaksi sekä päättää tarvittaessa määräaikaista erottamista koskeva päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana sekä täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta,
9. pidättää lukion opiskelijalta oikeus opiskeluun rikostutkimuksen ajaksi,
10. seurata koulun kiinteistön ja oppimisympäristön kuntoa, turvallisuutta ja toimivuutta sekä kouluteiden turvallisuutta ja tehdä ehdotuksia niiden kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Asioiden käsittely johtokunnan kokouksissa
Johtokunnan kokouksissa esittelijänä toimii koulun rehtori. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä vara-/apulaisrehtori.

Johtokunnan sihteeri
Johtokunnan sihteerinä toimii rehtori. Hänen ollessa estynyt tai esteellinen toimii sihteerinä vara-/apulaisrehtori.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön toimintaohje
Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin palautelomakkeella
Vanhempainyhdistys