KANTOKASKEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Sisäinen järjestys

2. Opiskelun esteetön sujuminen

3. Turvallisuus ja viihtyisyys

4. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

Koulun järjestyssääntöjen noudattamista seuraavat kaikki koulun aikuiset. Sääntöjen rikkomisesta seuraa ojentamis- tai kurinpitotoimenpide, joita perusopetuslain mukaan ovat seuraavat.

Ojentaminen:
Puhuttelu
Luokasta poistaminen
Jälki-istunto
Tehtävien teettäminen koulupäivän jälkeen.

Kurinpitorangaistukset:
Kirjallinen varoitus
Koulusta erottaminen enintään 3 kuukaudeksi